» Neziskové organizace

Integrace 3P, z.s.

Významnou položkou činnosti naší neziskové organizace je slaďování péče, pracovního a osobního života. Jedná se především o vyhledávání pracovního uplatnění formou flexibilního úvazku anebo zahájení výdělečné činnosti.


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Integrace 3P, z.s.

IČ: 04087267

Projekt: Kavárnička

Předseda spolku: Mgr. Lenka Žáčková

Sídlo

Vaňkova 447/6

198 00 Praha 9

Realizace projektů

Rybná 24

110 00 Praha 1

Číslo účtu: 272645339/0300

Účel: Osvětová, vzdělávací a kulturní činnost ve věcech zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, seniorů a jejich blízkých, a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální situaci.

Cílů dosahujeme specifickými aktivitami: podporovaná „práce na zkoušku“, individuální pracovní poradenství, workshopy, zpřístupnění internetu, kurzy specifických dovedností a prohlubující vybrané schopnosti, ale také poradenství před zahájením podnikatelské činnosti specifických cílových skupin. 

Naše cílové skupiny: rodiny zasažené nečekanou životní událostí (neúplné rodiny), osoby pečující, rodiče navracející se na trh práce, senioři, osoby se zdravotním postižením integrující se na trh práce.

Spolek je založen dle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění. Sdružují se v něm osoby, které cítí potřebu přispívat ke zkvalitňování života dotčených cílových skupin, a to především poskytnutím podpory a pomoci osobám ve složité situaci, nejen sociální.

 Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz