» Neziskové organizace

PRO-BIO REGIONÁLNÍ CENTRUM BÍLÉ KARPATY

PRO-BIO REGIONÁLNÍ CENTRUM BÍLÉ KARPATY

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců ve Zlínském kraji pečuje prostřednictvím Regionálního centra (RC) PRO-BIO Svaz Bílé Karpaty o 59 členů.  Mezi nimi je 46 praktikujících ekozemědělců, z nichž každý sedmý je zároveň i zpracovatelem. Dalšími členy jsou pak vzdělávací instituce či neziskové organizace.

RC Bílé Karpaty spravuje Ing. Milan Drgáč, jeden ze zakladatelů ekologického zemědělství v České republice a propagátor biopotravin.

Působnost regionálního centra Bílé Karpaty zasahuje okresy Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Centrum poskytuje členům svazu specializovaný poradenský servis zaměřený na ekologické zemědělství, a to jak pro praxi, tak směrem ke státním a dozorovým orgánům.


Kontakt:

Ing. Milan Drgáč

Starý Hrozenkov 314, 687 74 Starý Hrozenkov

m.drgac@centrum.cz

telefon: 721943628

 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců. Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a také s významnými zahraničními svazy i výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU. Svaz PRO-BIO je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace). PRO-BIO  Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje 606 ekologických zemědělců, 68 bioprodejen a 220 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu je v Šumperku.  Komentáře poskytne Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 583 216 609, 725 571 027, pro-bio@pro-bio.cz). Kontakt pro media: Sylva Horáková (tel.: 604115762, pro.bio.pr@email.cz )

Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková                                                       Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz