» Sociální revue

JEDINEČNÉ FITKO PRO VOZÍČKÁŘE

JEDINEČNÉ FITKO  PRO  VOZÍČKÁŘE

Myšlenka zřídit rehabilitační centrum pro tělesně postižené, které by plně odpovídalo potřebám těchto osob, na něž se již nevztahuje bezplatné pojistné plnění zdravotních pojišťoven, nevznikla náhodou. Byla jen logickým vyústěním porovnání potřeb lidí  se zdravotním postižením  a možnostmi, které jsou nabízeny naší společností a rámcem poskytované péče. Nezbytnost odborné rehabilitace,která dokáže nejen zlepšovat zdraví, předcházet druhotným komplikacím související s onemocněním, ale i následnou snazší integraci do společnosti, zkvalitnění života, motivaci a další příležitosti. Tento stálý nedostatek následné kvalifikované péče a služeb vedl v lednu 2009 ke vzniku REHAFITU, které  je  nestátním zdravotnickým zařízením.


Rehafit  nabízí služby všem osobám se zdravotním postižením, bez ohledu na stupeň invalidity. Specifikem Centra Rehafit je kombinace rehabilitace v širším slova smyslu (fyzioterapie, ergoterapie, terénní rehabilitace atd.) a posilovny  vybavené specializovanými posilovacími stroji pro tělesně postižené. Specifika těchto přístrojů nabízí aktivní cvičení přímo na invalidním mechanickém i  elektrickém vozíku. Není tedy nutné přesedat. Cvičení probíhá pod odborným vedením fyzioterapeuta.  Rehafit naleznete v Poliklinice Parník na Praze 9.

Dalšími poskytovanými službami v centru jsou masáže, sociální, ale  také  nutriční poradna a další. Kombinace všech  uvedených  služeb v jediném  místě je  pro zdravotně postižené zcela mimořádnou nabídkou  na  trhu.  Důležitým aspektem pro zdravotně postižené je také dobrá dopravní dostupnost zařízení  a bezbariérovost včetně parkovacího reservé pro invalidy před budovou, zázemí pro přípravu do posilovny (šatna, sprcha, bezbariérové WC).

Posilovna je otevřena všem zájemcům bez ohledu na typ jejich handicapu a je zde nabízena možnost sestavení individuálního cvičebního plánu fyzioterapeutem a jeho odborný dohled a korekce postupů při cvičení a posilování. Někteří klienti již využili možnost rozšířit význam cvičení v posilovně také do oblasti kontroly své váhy a zúčastnili se nutričního poradenství a sestavení cvičebního plánu i s těmito odborníky. Součástí posilovny jsou nejen speciální posilovací stroje od firmy LAX, ale také rotopedy, motomed, orbitrek a další.

-lz-Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz