» Sociální revue

CO JE SOCIÁLNÍ KARTA

Prozatím nejde o plošné zavedení tohoto typu „vyplácení“ sociálních dávek a jejich využívání je dobrovolné, avšak povinné budou u osob, u nichž bude prokázáno, že dávky nevyužily dle jejich účelu, ale například si za tyto prostředky koupily alkohol či skončily v hracích automatech. Prozatím jejich prostřednictvím nebudou vypláceny důchody.


Co bude karta umět?

Bude sloužit jako identifikační průkaz osob se zdravotním postižením s možností čerpat veškeré požitky, které náleží takto uznaným osobám. Bude plnit stejný účel, jaký mají průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P v současné podobě. Bude se chovat jako platební karta v obchodech a bude možné jejím prostřednictvím vybírat dávky z bankomatu.

Kartu budou administrativně vydávat úřady práce, které budou zadávat jejich výrobu bance (bude obsahovat běžné ochranné prvky). Karta se bude vydávat bezplatně s práva příslušného účtu, budou také vedena zdarma. U obchodníků bude možné zdarma zjistit, jaký je zůstatek na účtu. Tato operace, stejně jako transakce za nákup nebudou zpoplatněny, stejně jako jeden výběr z bankomatu a jeden převod ke každé dávce. Zpoplatněny však budou ostatní transakce, které nebudou vymezeny v prováděcí vyhlášce.

-lz-Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz