» Sociální revue

NÁKLADY NA BYDLENÍ

Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.


Společně posuzované osoby jsou rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, manželé nebo registrovaní partneři, jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Společně posuzovanými osobami jsou i ti, kteří se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních pracovních či dobrovolnictví zdržují mimo byt.

Zdroj: Portál MPSV

SPONTISCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz