» Sociální revue

SYSTÉM SKARET SE ZMĚNÍ, DOHODLO SE NA TOM MPSV S ČESKOU SPOŘITELNOU I ČESKOU POŠTOU

SYSTÉM SKARET SE ZMĚNÍ, DOHODLO SE NA TOM MPSV S ČESKOU SPOŘITELNOU I ČESKOU POŠTOU

sKarta bude přátelštější, nabídne více služeb zdarma a umožní čerpat dávky složenkou. Oznámili to předseda vlády Petr Nečas a ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová po jednání s vedením České spořitelny a České pošty.


Shodli se, že:

  • sKarta je průkazka, její používání pro platby je dobrovolné.
  • I držitelé sKarty budou moci čerpat sociální dávky na základě poštovní poukázky.
  • Lidé se zdravotním postižením mohou zdarma vybírat peníze z sKarty v hotovosti u přepážek na pobočkách ČS.
  • Od ledna budou všechny výběry sKartou z bankomatů ČS zdarma.
  • sKarty jsou chráněny proti exekucím.
  • Neplánuje se žádná povinná výplata důchodů přes sKarty.
  • Od 2. pololetí 2013 bude možné čerpat sociální dávky také poštovní poukázkou ČP.
  • Systém se postupně zavádí, držitelům bylo vydáno více než 160 000 karet.
  • Změny si vyžádají úpravu legislativy a modifikaci smlouvy mezi ČS a MPSV.

“sKartu je třeba vnímat jako průkazku, kterou se příjemci sociálních dávek budou prokazovat Úřadu práce,“ říkápředseda vlády Petr Nečas a dodává: „Už dnes je na pouze na zvážení každého klienta, zda využije platební funkci sKarty. Vše přitom podléhá zákonným ustanovením, která upravují bankovní styk a ochranu před praním špinavých peněz.“ Stejně tak legislativa stanovuje jasná pravidla pro nakládání s osobními údaji a jejich ochranu.

„Od ledna příštího roku budou výběry z bankomatů České spořitelny pro držitele sKaret zdarma a do května 2013 připraví Česká spořitelna a Česká pošta doručování sociálních dávek poštovní poukázkou“, konkretizuje plánované změny ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. S tím, že sKarty budou rovněž více zohledňovat osoby se zdravotním postižením či seniory: „Naší snahou je maximálně jednoduchý postup předání sKarty, například by ji pracovníci Úřadu práce v důvodných případech mohli doručit přímo do domova seniorů nebo handicapovaným lidem.“ Ministryně přitom zdůrazňuje nutnost legislativních změn, které už Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje. Teprve na základě úpravy právních předpisů může dojít ke změně existujících smluv.

sKartu má v současné době k dispozici více než 160 000 lidí. Jejím prostřednictvím dostali dávky v celkové výši cca 1 mld. Kč. Česká spořitelna realizuje tento projekt pro stát bez nároku na odměnu, jediný potenciální výnos plyne z budoucích případných plateb sKartou u obchodníků. "Projekt sKarta je jedním znejrobustnějších z technicky nenáročnějších projektů, jaký jsme kdy realizovali. Máme velkou radost, že po technické stránce vše běží naprosto hladce, a že sKarta bude výrazným příspěvkem k elektronizaci a zefektivnění státní správy. Uděláme maximum pro to, aby projekt byl jak přínosem pro stát, tak aby přinesl vysoký užitek a pohodlí příjemcem dávek. Jsem přesvědčen, že dohoda, kterou nyní máme, tuto ambici pomůže naplnit," říká generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka

Generální ředitel České pošty Petr Zatloukal dodává: Je logické, že se možnosti plateb modernizují, je to trend, se kterým počítáme. Považuji za rozumné, že je Česká pošta nadále součástí celého systému, protože tento typ služeb prostě k poště patří. Na druhé straně jsou pro nás alfou i omegou skutečné potřeby zákazníků. A je zjevné, že zachování výplaty dávek prostřednictvím poštovní poukázky, je stále pro mnohé potřebné. Fakt, že úhradu poštovní služby u zákazníků v hmotné nouzi bude nadále platit stát, potvrzuje solidární přístup vlády k celé problematice.“

Celkem se plánuje vydat 1,2 milionu sKaret. Kromě tohoto moderního elektronického způsobu výplaty, který se osvědčil i jinde ve světě, zůstanou zachovány dříve zavedené nástroje: zasílání na účet či složenkou. sKarta znamená služby navíc, například výběr z bankomatu, platba kartou, výběr hotovosti u obchodníka (cash-back) atd. Systém sKaret spravuje Česká spořitelna na základě výběrového řízení, které se uskutečnilo na konci roku 2011.

sKartu změníme ve prospěch občanů

Zákon, který se týká zavedení sKarty, chce ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová zpřesnit v nejbližší době. Měl by se změnit tak, aby se „nová sKarta“ nabídla další funkce přátelské lidem.

Stejně jako dnes bude možné sKartu naprosto dobrovolně využívat jako platební kartu a každý klient si bude moci nechat převádět peníze na svůj účet zdarma. Přibude i další služba, a to zasílání peněz prostřednictvím poštovních poukázek.

„Vycházíme vstříc těm klientům úřadů práce, pro které jsou bankomaty těžko dostupné. Nebo těm lidem, kteří nejsou dosud zvyklí používat bankovní účet a tedy i platební kartu,“ říká ministryně Ludmila Müllerová a dodává: „Za zásadní v tomto ohledu považuji dohodu všech, kterých se týká zavedení nové sKarty.“

Sociálně nejslabší lidé, kterým stát posílá dávky v hmotné nouzi, nebudou muset platit za žádnou službu, ať už si vyberou jakoukoliv cestu, kterou k nim stát peníze pošle. Pokud si vyberou složenku, poštovné za ně zaplatí stát. Nová sKarta umožní lidem vybírat peníze od státu v bankomatech České spořitelny bezplatně, nejen při prvním výběru každé dávky. Peníze na sKartě nebudou podléhat exekuci. Zákon se změní také tak, že státu umožní doručit dávky lidem s vážným zdravotním postižením a seniorům v domovech důchodců.

„Ujišťuji všechny seniory, že v tuto chvíli není mým cílem a zájmem vyplácet prostřednictvím karet také penze. Proto změníme smlouvu s Českou spořitelnou tak, abychom v ní zrušili ustanovení týkající se výplat důchodů přes sKartu,“ uvedla Müllerová.

V současné době je sKarta průkaz, kterým se klienti prokazují svým úřadům práce a slouží jako identifikační doklad těch, kteří pobírají sociální dávky. Dnes používá karty přes 160 tisíc lidí, kterým stát poslal více než miliardu korun. Celkem se vydá 1,2 milionů sKaret. Každý občan získá při převzetí sKarty informace o všech funkcích, které může využít, včetně způsobu jejího používání jako průkazu TP, ZTP a ZTP/P.

„Chci, aby nová sKarta odrážela jako prostředek moderní technické trendy a zároveň zůstala přátelskou službou k občanům. Lidé budou mít možnost dostat peníze státu, které potřebují, pro ně nejvhodnější cestou,“ dodala ministryně Müllerová.

Jednání Úřadu práce s Českou spořitelnou i Českou poštou pokračují a ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová vše průběžně řeší s premiérem Petrem Nečasem.

Zdroj: MPSVCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz