» Sociální revue

ABSORPČNÍ PODLOŽKY BUDOU HRAZENY

VZP ČR potvrdila, že absorpční podložky se vracejí dle doporučujícího stanoviska Ministerstva zdravotnictví do úhrad, a to ve výši 75% ceny, stejně to mu tak bylo i roce 2012, pozor však maximálně do 75% ceny nejméně ekonomicky náročné varianty. Obecně se jedná o nejméně nákladnou absorpční podložku největšího rozměru (90x60 cm). Změna bude platná ke dni 1.2.2013.


-red-Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz