» Sociální revue

CHYBY V ZÁKONECH MOHOU SVÝM ROZHODOVÁNÍM NAPRAVOVAT SOUDY

CHYBY V ZÁKONECH MOHOU SVÝM ROZHODOVÁNÍM NAPRAVOVAT SOUDY

Právní experti se sešli 5. března 2013 u kulatého stolu v budově Obvodního soudu pro Prahu 1. Diskutované téma pod názvem Jak vyhrát soudní spor v ČR organizovala společnost ATLAS consulting.


"V letech 2009-2011 bylo na soudech všech úrovní, tedy od okresních soudů až po soud ústavní, vydáno přes 7 milionů soudních rozhodnutí. Konkrétně jde o 1,632.541 soudních rozhodnutí za rok 2009, 2.817.805 za rok 2010 a 2.932.307 za rok 2011. Objem soudních rozhodnutí rok od roku narůstá a judikatura se stává více a více nepřehledná. S tím také roste potřeba se v tomto obrovském množství dat orientovat," popsala východiska kulatého stolu vedoucí právnička společnosti ATLAS consulting Petra Gříbková.

Kulatého stolu se aktivně zúčastnili advokát Tomáš Sokol, náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, šéfredaktor oborového časopisu Soudce Karel Havlíček, advokátka Daniela Kovářová, prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová, advokátka Monika Forejtová, Lukáš Bohuslav z právnické fakulty Univerzity Karlovy, advokát Michal Zelený, advokátka Michaela Tronečková a další právní odborníci.

Nový občanský zákoník, který by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2014, v paragrafu 13 uvádí: "Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut, a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky."

Náměstek ministra spravedlnosti František Korbel se domnívá, že "Nový občanský zákoník se přihlašuje k přesahu soudní moci do moci zákonodárné," říká Korbel. A advokát Tomáš Sokol k tomu dodává: „Judikatura se postupně stává pramenem práva.“

Zdroj: www.citex.czCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz