» Sociální revue

NOVÝ FENOMÉN - MÜNCHHAUSENŮV SYNDROM BY PROXY

Ne zřídka se setkáváme se syndromy doby, kam třeba patří Münchhausenův syndrom by proxy (v zastoupení)


Münchhausenův syndrom by proxy je psychopatologickou poruchou chování, kdy se osoba dožaduje opakovaného vyšetření nebo hospitalizace sebe či osoby blízké - nejčastěji svého dítěte. Je těžké zaujmout správné stanovisko, jak s takovou osobou jednat, neboť často jí jde o to, aby získala pozornost a někdo se jí zabýval v roli oběti (obětí je myšlena nezbytná péče). Jeví se, že cílem je vyvolat lítost. Na druhé straně může jít o podsouvání příznaků z vědomě zištných důvodů.

Název nemoci je odvozen z příjmení vojáka Hieronymus von Münchhausena (1720–1797), který byl také cestovatel a byl známý svými absurdními a vychloubačnými historkami (u nás známý jako baron Prášil).

Tito lidé přehání drobné symptomy, často se domáhají jejich opakovaného vyšetřování a hospitalizace, i když lékařské závěry nevykazují žádný nález či významnější patologii. V závažnějších případech dokonce manipulují s laboratorními výsledky (kapkou krve do moči apod.). V praxi je možné se setkat také s falšováním lékařských zpráv. Nezdráhají se ani podat osobám, o které pečují různé léky a chemikálií (hypnotika, laxativa, jedy, někdy vpichují látky pod kůži jindy je nechají pozřít), aby dosáhli příznaků vedoucí k novému vyšetření či hospitalizaci.

Na pracovišti jsou tyto osoby nevyzpytatelné, vždy se může objevit nečekaný (věrohodný) příznak, se kterým musí navštívit lékaře a jsou přesvědčeni, že musí být plně tolerováni zaměstnavatelem, často mají pocit, že dobu strávenou mimo pracoviště nemusí nahrazovat a jde jim plná mzda (plat, odměna).

Zpracovala: Lenka ŽáčkováCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz