» Sociální revue

MINIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD ZÁLOH NA POJISTNÉ V ROCE 2019

MINIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD ZÁLOH NA POJISTNÉ V ROCE 2019

Nová výše měsíčního vyměřovacího základu od ledna se týká jen OSVČ, které zahajují svoji podnikatelskou činnost v roce 2019. Ti, kteří již platíli zálohy v roce 2018 v minimální výši, mohou nadále platit zálohy ve stejné výši až do měsíce, ve kterém podají přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.


  • Minimální měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění je v roce 2019 stanoven částkou 8 175 Kč
  • Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní výdělečnou činnost tak činí po zaokrouhlení  2 388 Kč. Minimální zálohy hradí OSVČ během prvního roku podnikání a OSVČ, které na přehledu OSVČ vykázaly vyměřovací základ v nižší výši než je stanovený minimální vyměřovací základ.
  • Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících vedlejší výdělečnou činnost činí po zaokrouhlení 955 Kč, což odpovídá vyměřovacímu základu ve výši 3 270 Kč.

Nemocenské pojištění OSVČ

  • Minimální měsíční základ pro Nemocenské pojištění OSVČ se zvyšuje na 138 Kč.


Copyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz