» Profesionálové

Školní psychologové jsou v Česku spíš rarita. Pomoci dokáží žákům, rodičům i uchazečům o studium

Školní psychologové jsou v Česku spíš rarita. Pomoci dokáží žákům, rodičům i uchazečům o studium

Zatímco v zahraničí jsou školní psychologové poměrně běžnou součástí středních škol, v Česku se jedná spíš o výjimku. Dokáží přitom žákům pomoci například s adaptací v novém prostředí, s osobními problémy nebo se šikanou. Nejčastěji jejich pomoc využívají žáci prvních ročníků. Obracejí se na ně i rodiče. Škola se školním psychologem může zvládnout celou řadu situací bez toho, aby se obracela na často přetížené pedagogicko-psychologické poradny. Přesto jsou školy, na kterých školní psycholog působí, v Česku spíš výjimkou. 


Jednou z mála škol v Česku, která nabízí služby školních psychologů, je Střední odborná škola Jarov v Praze. „V naší škole pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí jsou dvě školní psycholožky, dva speciální pedagogové, tři výchovní poradci a jeden metodik prevence. Zatímco výchovný poradce a školní metodik prevence musí být na každé škole, školní psychology a speciální pedagogy již škola mít nemusí a zatím je to na školách nadstandardní služba. Na naší škole se nám podařilo před lety rozjet Školní poradenské pracoviště a v současnosti je již jeho činnost pro naši školu zcela nenahraditelná. V pravém slova smyslu již zachránili velký počet žáků například před neúspěšným ukončením studia,“ popsal Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Záběr školních psychologů a speciálních pedagogů je opravdu široký. Obrátit se na ně mohou žáci s jakýmkoli problémem. Nejčastěji jejich pomoci využívají žáci prvních ročníků, z důvodu náročnosti přechodu mezi základní a střední školou. „K běžné pracovní náplni speciálních pedagogů a psychologů patří například konzultace se žáky a pomoc při řešení jejich problémů – buď na žádost žáků samotných, jejich zákonných zástupců, nebo na podnět vyučujícího. Dále konzultace se žáky a rodiči ohledně kariérního poradenství – ať už z hlediska nevhodně zvoleného oboru a přestupu na jinou školu, nebo z hlediska dalšího studia. Mezi jejich další činnosti patří práce se třídou nejčastěji společně se školním metodikem prevence, kdy se řeší třídní klima, dynamika vztahů ve třídě včetně monitorování či nezdravé vztahy mezi žáky. Psychologové také zjišťují příčiny selhávání ve vzdělání, připravují adaptační programy pro třídy na začátku školního roku, organizují preventivní přednášky o učení, spolupracují na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu. Na většině těchto činností se podílejí také výchovní poradci, jejichž činnost je navíc zaměřena především na vzdělávací a běžné kázeňské problémy žáků,“ popsal Miloslav Janeček.

Pomoci školních psychologů mohou využít i rodiče žáků. „Psycholožky s rodiči žáků pravidelně konzultují například problematické chování, zhoršující se prospěch, záškoláctví, ale i vyčleňování se z kolektivu a společně se snaží najít řešení. Nejčastěji se na nás obracejí rodiče s prosbou, zda bychom mohli pracovat s jejich dětmi při obtížné adaptaci na střední školu – velmi často řešíme situace, kdy žák začal chodit za školu, doma lže nebo se chytil nějaké party. Naši pomoc vyhledávají i rodiče žáků, kterým se rapidně zhoršuje prospěch, kdy v kooperaci s rodiči zjišťujeme příčiny a navrhujeme i nové způsoby metod učení – většina žáků má totiž zažité špatné učební návyky. Pomáháme i při náročnějších vztazích v rodině způsobených pubertálními změnami chování žáků. Rodiče se na nás obracejí i kvůli klimatu ve třídě, kdy řešíme například posměšky nebo naschvály od spolužáků. V případě psychických obtíží rodičů jsou psycholožky schopné zprostředkovat kontakt na odborníka,“ vyjmenovala Tereza Trčková, školní psycholožka a vedoucí Školního poradenského pracoviště Střední odborné školy Jarov.

Školní poradenské pracoviště je k dispozici nejen současným žákům, ale i uchazečům o studium. „Na naše Školní poradenské pracoviště se mohou obrátit uchazeči o studium na naší škole a poměrně hojně toho využívají. Nejčastěji řeší, zda je jejich volba studijního oboru správná, zajímají se ale i o perspektivu oboru a následné uplatnění. Pracovníci poradenského pracoviště jsou žákům, rodičům i učitelům k dispozici denně,“ řekl Miloslav Janeček.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz