» Slovníček

Komunitní práce

Jedna z metod sociální práce, která se zaměřuje na pomoc lidem v rámci místní komunity, snaží se určit jejich sociální potřeby, zvážit nejúčelnější způsoby jejich naplnění a začít na nich pracovat do té míry, jak to umožňují zdroje, které mají k dispozici. Aktivně směřuje k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz