» Slovníček

Acquis Communitaire

Soubor  legislativy – obecně závazných aktů - Evropských  společenství, které již byly  přijaty či  budou přijaty. Musí  je  akceptovat každý stát, který je čekatelem a bude do společenství přijat. Zahrnuje: legislativy  jednotlivých  zemí,  deklarace,  rezoluce,  základní  principy,  mezinárodní  smlouvy a další  dokumenty.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz