» Slovníček

Akvizice

1. získání, získávání, přírůstek; nově získaná věc nebo osoba;
2. převzetí podniku, nebo jeho části (obvykle koupí);
3. získávání zákazníků osobním vyhledáváním

 Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz