» Slovníček

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)

Souhrn  opatření  k  zajištění  rovnováhy na  trhu  práce podle  zákona č. 1/1991 Sb., o  zaměstnanosti.Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz