» Slovníček

Aktivity

Jsou  popisem (rozpisem)  konkrétních úkolů, také projektů. V  rámci jednotlivých  priorit a opatření popisujeme aktivity s určením zodpovědné osoby či organizace s uvedením  finanční náročnosti a časového harmonogramu.

 



Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz