» Slovníček

Peněžní trh

Trh na němž se  obchoduje s penězi a krátkodobými cennými papíry splatnými do 1 roku.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz