» Slovníček

Nepřímá diskriminace na pracovišti

Jednání nebo opomenutí, kdy ( izdánlivě) neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup zaměstnavatele znevýhodňuje či naopak zvýhodňuje zaměstnance vůči jinému zaměstnanci na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů.Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz