» Slovníček

Outgoing

Zabezpečování výjezdu domácích občanů z domovských států do zahraničí a zajištění poskytování všech služeb na dobu pobytu nebo rekreace v zahraničí a zabezpečení návratu domů, který zabezpečují cestovní kanceláře zabezpečující cestovní styk.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz