» Slovníček

Abdikace

vzdání se trůnu (monarcha)  či úřadu prezidentem republiky.Copyright © 2017 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz