» Slovníček

Abdikace

Vzdání se trůnu (monarcha) či úřadu prezidentem republiky.Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz