» Slovníček

Adhezní řízení

Právo poškozeného navrhnout v trestním řízení, aby soud v odsuzujícím rozsudku vyjádřil (vyslovil), že  obžalovaný má povinnost tuto škodu nahradit poškozenému.Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz