» Slovníček

Agraciace

Zmírnění či prominutí i již pravomocně uložených trestů.

-red-Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz