» Slovníček

Agraciace

Zmírnění či prominutí i již pravomocně uložených trestů.Copyright © 2017 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz