» Slovníček

Akceptace

přijetí  návrhu, také cizí směnky.Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz