» Slovníček

Daň z přidané hodnoty

Nepřímá daň - předmětem je přidaná hodnota zboží a služeb.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz