» Slovníček

Decentralizace státní moci

Proces  např. v rámci samosprávy, kdy je vyžadována relativní samostatnost nižších  orgánů a relativní  nezávislosti na orgánech  ústředních.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz