» Slovníček

Definitiva

Statut  zaměstnance  ve veřejné službě, jemuž  nemůže  být proti jeho vůli ukončen pracovní poměr. To lze jen v případě, pokud se zaměstnanec dopustil závažného porušení  svých povinností, ale také  v  případě, že  dovršil důchodového věku.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz