» Slovníček

Dehonestace

Ztráta cti, zbavení cti. Dehonestováni  ve  středověku byli např. kati a nevěstky.Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz