» Slovníček

Due Process of Law

Vyjadřuje požadavek na zachování řádného právního postupu. Pochází z angloamerického práva.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz