» Slovníček

Pacta sunt servanda

Dohody se mají dodržovat.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz