» Slovníček

OSN

Hlavním cílem organizace je  udržování mezinárodního míru. Základním dokumentem je Charta OSN, avšak rezoluce nemá závazný charakter. Mezi padesáti jedna zakládajícími členy bylo i Československo.

Vznik: 24.10. 1945

Orgány:

  • Valné shromáždění
  • Hospodářská sociální rada
  • Mezinárodní soudní dvůr
  • přidružené  mezinárodní organizace zvláštním statusem - ILO, FAO, UNESCO


Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz