» Slovníček

Cyklický deficit

Kvantitativní rozdíl mezi rozpočtem skutečným a strukturálním.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz