» Slovníček

Dědické právo

Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní (§ 1475).Copyright © 2019 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz