» Slovníček

Dědický nápad

Dědický nápad vzniká smrtí zůstavitele.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz