» Slovníček

Nepominutelný dědic

Nepominutelný dědic je přímý potomek (dítě) zůstavitele. Nezletilému se musí dostat minimálně ¾ dědického podílu, zletilému se musí dostat minimálně 1/4 dědického podílu.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz