» Slovníček

Advertising Value Equivalent (AVE)

Ekvivalentní hodnota inzerce/ekvivalent reklamní plochy, užívaná zkratka AVE.

Jde o způsob vyhodnocování účinnost/úspěšnosti PR kampaní - kolik se podařilo získat „mediálního prostoru“ pro značku, představení osobnosti nebo produktu.

Metoda AVE je ve své podstatě velmi zjednodušuje celý proces, má i řadu omezení, přesto je ukazatelem měřitelným a kvantifikovatelným. V každém případě má redakční obsah, větší důvěryhodnost a dopad než reklama. Je však také pravdou, že inzerát se dá pořídit levněji (pod deklarovanou ceníkovou cenou).

Díky této metodě porovnáte cenu kampaně s ceníkovými cenami inzerátů v příslušném médiu. Dá i odpověď na otázku, zda vedla PR kampaň celkově k větší publicitě, než by se dalo realizovat nákupem inzertní plochy.

-lz-Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz