» Slovníček

Zvláštní kategorie osobních údajů

Zvláštní kategorie osobních údajů jsou ty údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech; údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.; genetické údaje a biometrické údaje.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz