» Slovníček

Osobní údaje

Osobní údaje jsou tyúdaje, kteréznamenají veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity (konkrétní) fyzické osoby.Copyright © 2021 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz