» Slovníček

NUTS

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek.
Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.
Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II.
Oblasti NUTS II jsou také nazývány Regiony soudržnosti (viz Region soudržnosti). V ČR jsou tvořeny územím 1 - 3 krajů viz Tabulka D-1. Regiony soudržnosti jsou příjemci finanční pomoci Evropské unie. Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz