» Slovníček

NOK

Národní  orgán pro  koordinaci 2007-13, kterým  je   v ČR  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj.  Je  centrálním metodickým  a koordinačním  orgánem politiky hospodářské a  sociální soudržnosti v  programovacím  období.  Je  partnerem  pro  Evropskou komisi  za  ČR,  je  správcem  monitorovacího systému, je metodickým  orgánem v  oblasti  implementace a  finančních toků a  kontrol centrálním  orgánem  pro  oblast  publicity a  budování  absorpční kapacity. Je   řídícím  orgánem pro  národní  strategický referenční    rámec ČR  pro  období 2007-13.Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz