» Slovníček

NNO (nestátní neziskové organizace)

Do výčtu NNO patří: občanská sdružení, která vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o  sdružování  občanů; obecně  prospěšné  společnosti v režimu zákona č. 248/1995 Sb., o  obecně  prospěšných společnostech, dále církevní  právnické osoby v režimu zákona č. 3/2002 Sb., o  církvích a náboženských společnostech a nadace a nadační fondy zřízené podle  zákona  č. 227/1997 Sb., o  nadacích a nadačních fondech.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz