» Slovníček

Nízkoprahová denní centra

Jsou určena osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení, jídla a zázemí v  průběhu  dne. Po  klientech není vyžadován aktivní zájem o zajištění  potřeb vlastními silami.  V případe zájmu jsou  poskytovány  informace o návazných sociálních službách. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života osob bez domova a vytvořit jim podmínky, aby v případe zájmu mohli řešit svou situaci vlastními silami.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz