» Slovníček

ZTS

Zaručené tradiční speciality 

Značení Evropské unie. Důvodem vzniku byla mj. i ochrana produktů před jejich paděláním. 

Zvláštní kategorie osobních údajů

Zvláštní kategorie osobních údajů jsou ty údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech; údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.; genetické údaje a biometrické údaje.

Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu

Tuto žádost předkládá žadatel v případě, kdy žádá o financování nejen ze zdrojů EU, ale i ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu kraje. Formát této žádosti je dán přílohou č.2 vyhlášky MF ČR číslo 70/2001 Sb., o účasti SR na financování programů reprodukce majetku. Jsou to formuláře v rozsahu RA 80 až RA 82.

 

 

Životní minimum

Je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb jedince či rodiny.

Strana: 1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Copyright © 2023 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz