» Veletrhy

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS PRAHA 2018

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS PRAHA 2018

XI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2018 proběhne ve dnech 23. a 25. 1. 2018 na výstavišti PVA Expo Praha - Letňany v hale č. 4. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 23. a 24.1. od 08:00 do 16:00 a 25.1. od 08:00 do 15:00. Veletrh je v roce 2018 nově prodloužen na tři dny. Pro návštěvníky bude zdarma v provozu autobusová linka od stanice metra Letňany ke vstupu do haly.


Veletrh návštěvníkům nabídne 177 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 5000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny také univerzity a vysoké školy z šestnácti zemí světa, především z Velké Británie, Dánska a Nizozemí. Zastoupeny budou i univerzity z Kanady, Itálie, Švédska, Slovenska, Finska, Švýcarska, USA, Singapuru, Německa, Francie, Rakouska, Norska a Číny.

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je.

Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy návštěvníci veletrhu najdou přímo v hale č. čtyři a jsou pro ně zcela zdarma.

Nejvýznamnějším doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškovém sále v hale č. čtyři. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2018/2019 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých škol. Pro XI. ročník veletrhu je připraveno celkem 44 přednášek.

Součástí programu jsou přednášky na zajímavá témata:

- Studium v Kanadě

- Studium v Německu

- Jak se efektivně učit, aneb jak zvládnout přípravu na maturitu bez stresu?

- Dovednosti, na kterých postavit tvou budoucnost

Součástí programu v přednáškovém sále bude také Science show centra iQLANDIA.

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat elektronický test předpokladů pro studium a zjistit na které obory se nejlépe hodí. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní obor. Partnerem Testovacího centra je portál VysokeSkoly.cz.

Studenti mohou také využít kariérového poradenství. Pro studenty jsou připraveny konzultace přímo s kariérovými poradci, kteří studentům pomohou při volbě jejich budoucí kariéry na základě jejich předpokladů. Tuto informaci mohou studenti zohlednit již při volbě vysoké školy. Připraveny jsou také workshopy s kariérovými poradci, které proběhnou v přednáškovém sále.

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet nejnovější vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia a výzkumu v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Do doprovodného programu se zapojí:

- ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

- UNIVERZITA KARLOVA

- UNIVERZITA PARDUBICE

- VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

- VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Pro studenty, zajímající se o studium v zahraničí, je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem, od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až po organizaci cesty a ubytování. Ve stánku Poradenského centra je také připravena nabídka studia na partnerských univerzitách z Velké Británie.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno nové Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalších institucí. Pro pedagogy je také připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Systém aktuálně obsahuje přes 600 vzdělávacích institucí a 10.000 studijních programů. Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na http://www.gaudeamus.cz.

Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student zaregistrovaný na http://www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti také dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů.

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Praze převzali:

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

- Rektor Českého vysokého učení technického v Praze pan prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

- Poslanec Parlamentu ČR pan prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

- Hejtmanka Středočeského kraje paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

- Radní hlavního města Prahy paní Ing. Mgr. Irena Ropková

- Britská velvyslankyně v České republice paní Jan Thompson OBE

- Velvyslanec Francie v České republice pan Roland Galharague

- Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice pan Dr. Christoph Israng

- Velvyslanectví Kanady v České republice

Tisková konference u příležitosti zahájení XI. ročníku veletrhu proběhne 23. 1. 2018, bezprostředně po slavnostním otevření veletrhu, které začíná v 9 hodin přímo v hale č. 4, v přednáškovém sále.

Zdroj: MP-Soft, a.s.Copyright © 2020 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz