» Veletrhy

OTEVÍRÁNÍ JARA 2015 - SOUTĚŽ MLADÝCH FLORISTŮ

OTEVÍRÁNÍ JARA 2015 - SOUTĚŽ MLADÝCH FLORISTŮ

Floristická soutěž si bere za cíl propagovat především samotný obor, ale chce také dát příležitost talentům, jejich inspiraci a nápadům. Návštěvníci veletrhu budou moci obdivovat nejen práci talentovaných studentů floristiky, ale také VIP osobností, mezi kterými nebude chybět například Vlastimil Harapes, Marcela Březinová, Pavlína Senič či Richard Tesařík.                  
Floristická soutěž OTVÍRÁNÍ JARA

První ročník na podporu a propagaci oboru floristiky

 

Floristická soutěž a doprovodný program proběhnou v rámci 9. mezinárodního veletrhu zahradní architektury, nábytku, techniky a veřejné zeleně – FOR GARDEN v Praze v termínu od 19. do 22. března 2015.

Floristická soutěž si bere za cíl propagovat především samotný obor, ale chce také dát příležitost talentům, jejich inspiraci a nápadům. V rámci soutěže a doprovodného programu budou prezentovány školy, jejichž studenti se zúčastní soutěže. Účast v soutěži a prezentace škol bude plně hrazena z projektu, a to na základě provedené sondy, z níž vyplynulo, že školy se neúčastní mnoha příležitostí se prezentovat, neboť nemají prostředky na účastnické poplatky a úhradu za materiálu.

V průběhu trvání veletrhu bude v rámci projektu propagována „ČESKÁ KVĚTINA“. Uvedenou značkou označují pěstitelé své nejlepší produkty tradičních okrasných květin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ochrannou známku uděluje za jasně stanovených podmínek Svaz květinářů a floristů.

Bližší informace k projektu

Vyhlašovatelé soutěže

Pavel Hruška a PVA Letňany For Garden 2015

Pro koho je soutěž určena

Studenti zahradnických škol, každá škola může vyslat jednoho svého studenta

Termín konání

20. 3. 2015 od 10,00 hodin

Soutěžní téma I.

Jarní věnec vypichovaný, do základu od firmy Florasis s.r.o.

Soutěžní téma II.

Jarní vázaná kytice z řezaných květin od firmy Klia s.r.o.

Soutěžní téma III.

Jarní sesazovaná nádoba od firmy Piskáček s.r.o. s pomocným floristickým materiálem od firmy Canea s.r.o.


Závazné přihlášky studentů zasílejte na e-mailovou adresu koordinátorky: lenka.zako@seznam.cz, nejpozději však do 28. února 2015.                            

Uveďte prosím:

  • Školu (plný název a adresu), kontakt na odpovědnou osobu
  • Jméno a příjmení studenta, rok narození
  • Informace o oboru, který student studuje + ročník

Návštěvníci veletrhu budou moci obdivovat nejen práci talentovaných studentů floristiky, ale také VIP osobností, mezi kterými nebude chybět například Vlastimil Harapes, Marcela Březinová, Pavlína Senič, Ota Balage či Richard Tesařík, Petr Kutheil, Martin Čermák. Řada z nich se zúčastní nejen programu a TK, kde bude k dispozici novinářům, ale zúčastní se také autogramiády v rámci veletrhu.Bude vyhlášené také soutěžní kolo pro veřejnost – účastníky veletrhu, kteří budou mít možnost si vytvořit jarní dekoraci. 

Spolupráci v rámci soutěže přislíbil Svaz květinářů a floristů ČR.

 

Ředitel projektu OTVÍRÁNÍ JARA:  Pavel Hruška

E-mail: pavel@hruskadesign.eu

mobil: +420 773 452 121

 

Koordinátorka a PR manažerka: Lenka Žáčková

E-mail: lenka.zako@seznam.cz                            

mobil: +420 728 453 621 Copyright © 2018 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz