» Tiskové zprávy

41 MILIONŮ DĚTÍ LETOS POTŘEBUJE HUMANITÁRNÍ POMOC

41 MILIONŮ DĚTÍ LETOS POTŘEBUJE HUMANITÁRNÍ POMOC

UNICEF (Dětský fond OSN) se v roce 2019 připravuje na zajištění humanitární pomoci pro 73 milionů lidí včetně 41 milionů dětí v celkové hodnotě 3,9 miliardy dolarů. Pomoc bude směřovat do 59 zemí světa, především do oblastí zasažených válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou.


Násilí na dětech na sebe bere mnoho zlověstných podob. Největšímu nebezpečí čelí právě teď děti ve válce, které ve válečném konfliktu ztratily práva na zdraví, výživu, vzdělání a další základní potřeby.

„UNICEF vznikl jako odpověď na strádání dětí v Evropě po 2. světové válce. Situace ve světě však ani dnes není pro děti výrazně příznivá: v aktuálních ozbrojených konfliktech je zapojeno nejvíce zemí za posledních třicet let. Každé šesté dítě na Zemi teď žije v oblasti války nebo ozbrojeného konfliktu. To je nárůst o 74 procent za pouhou jednu dekádu,“ uvádí Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR. „Každý válečný konflikt má přitom pro děti zničující dopad.“

V nejhorších případech jsou děti vystaveny cíleným a bezohledným útokům a zneužívání, jako je sexuální násilí, únosy a nucený nábor dětských vojáků ozbrojenými skupinami. Pokud nedokážeme zastavit násilí – a pokud nebudou znepřátelené strany hnány k odpovědnosti  za toto násilí – děti budou vyrůstat ve světě, kde násilí je normální, přijatelné a dokonce nevyhnutelné.

Ani děti, které nejsou terčem přímého útoku, nemohou uniknout všudypřítomné atmosféře násilí, kterou válečný konflikt vytváří. Mnoho dětí ve válce má jizvy na těle po celý život. Jizvy na duši jsou však skryté hluboko uvnitř a trvá velmi dlouho, než se zahojí. Toxický stres z toho, že děti na vlastní kůži zažívají násilí, nebo jsou svědky násilí, může mít zničující dopad na jejich chování, schopnost učení a emoční a sociální vývoj. Čím déle válečný konflikt trvá, tím hlubší bude jeho dopad.

„Češi s dětmi ve válce soucítí – v roce 2018 pomohli čeští dárci prostřednictvím UNICEF dětem ve válce celkovou částkou vy výši 6 272 751 korun,“ hodnotí uplynulý rok výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba. „Největší část této podpory směřovala na pomoc dětem do válkou rozvráceného Jemenu, ale také do Sýrie a na záchranu dětí Rohingů v Myanmaru a Bangladéši.“

V krizových situacích, ať již jde o přírodní katastrofu nebo ozbrojený konflikt, jsou hlavními prioritami UNICEF obnovit co nejdříve zásobování pitnou vodou, ať už opravou infrastruktury, budováním nových zdrojů vody nebo prostřednictvím cisteren, a umožnit co nejvíce lidem přístup k hygienickému zázemí. UNICEF momentálně poskytuje polovinu všech krizových dodávek vody a souprav hygienických potřeb na světě. Ve všech krizových oblastech má UNICEF také své týmy specialistů a dobrovolníků, kteří zajišťují provoz zdravotnických a výživových center, mobilních klinik a provizorních škol, organizují rozsáhlé očkovací kampaně a přímo dohlížejí na distribuci pomoci dětem.

Současně s dodávkami humanitární pomoci rozvíjí UNICEF nejen v krizových oblastech osvětové programy zaměřené mj. na potravinovou soběstačnost, plánované rodičovství a prevenci dětských sňatků. Programy UNICEF také využívají celou řadu průlomových inovací, jako například registraci nově narozených dětí SMS zprávami, využití dronů pro spojení s izolovanými oblastmi nebo neformální vzdělávací programy prostřednictvím rádia a internetu pro děti z odlehlých regionů.

V roce 2018 UNICEF vyléčil 2,6 milionu dětí z těžké akutní podvýživy, proočkoval 4,7 milionu dětí proti spalničkám, zajistil nezávadnou vodu a hygienické zázemí pro 35,3 milionu lidí, poskytl psychosociální podporu pro 3,1 milionu dětí a zajistil vzdělání pro 5,9 milionu dětí. Největší pomoc směřovala v uplynulém roce do oblasti Blízkého východu a severní Afriky.

Pomoc dětem v krizi však čelí stále větším výzvám. Poskytování humanitární pomoci ve válce  ztěžuje nutnost zajištění bezpečnosti humanitárních pracovníků a nepřístupnost míst, kde probíhají boje. Přísun humanitární pomoci do nejvíce nestabilních oblastí světa je stále více omezován. Proto je rozhodující, aby všechny znepřátelené strany poskytly humanitárním organizacím prostor pro ochranu dětí.

„Poznal jsem děti, které opustily svůj domov a svou zemi v zoufalé snaze přežít. Musím myslet na svého syna. Jak by to zvládl? Jak bych to zvládl já, abych ho udržel v bezpečí a umožnil mu prožít dětství bez ohledu na násilí a krveprolití? Svět selhává v ochraně těchto dětí. Všechny děti musí být chráněny, zvláště během válečného konfliktu,“ předává své poselství vyslanec dobré vůle UNICEF Orlando Bloom, který se s dětmi, do jejichž osudů zasáhla válka, osobně setkal během svých misí na Ukrajinu a do uprchlických táborů v Libanonu.

-lp-



Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz