» Tiskové zprávy

Vyjádření společnosti EKO-KOM ke spekulacím o míře návratnosti nápojového PETu

Vyjádření společnosti EKO-KOM ke spekulacím o míře návratnosti nápojového PETu

Projednávání směrnice o plastových výrobcích pro jednorázové použití, která bude regulovat i sběr nápojových plastových obalů, vyvolalo v polovině roku 2018 potřebu určovat aktuální míru sběru tohoto druhu obalů. Analýzou auditovaných dat o obalech uvedených jednotlivými výrobci na trh a obalových odpadech vytříděných v obcích a na třídících linkách bylo vypočteno, že se v letech 2016 - 2018 vždy vytřídilo mezi 78 % až 81 % těchto nápojových obalů.


Do výpočtu nebyly zahrnuty obaly získané úpravou směsného komunálního odpadu či odpadu z pouličních odpadkových košů, která zatím probíhá jen v minimálním rozsahu. Z výsledků tedy vyplývá, že v posledních 3 letech nedošlo k žádnému skokovému nárůstu třídění PET lahví, jak je někdy mylně uváděno.

Platná česká, ani evropská legislativa dosud neurčuje povinnost vést samostatnou evidenci nápojových plastových lahví uváděných na trh, ani nevyžaduje určování míry jejich sběru. Před provedením výše zmíněné analýzy proto byly prováděny pouze orientační odhady sběru nápojových obalů pro účely hodnocení spotřebitelského chování. Odhady byly založeny na evidenci PET obalů bez rozlišení jejich obsahu (nápoje vs. jiné – např. rostlinný olej) vedené v souladu s platnou legislativou ČR. Z těchto orientačních odhadů vyplývalo, že spotřebitelé vytřídí nejméně 75 % nápojových PET obalů, což bylo někdy uváděno i v médiích. Takový odhad minimální úrovně sběru však nelze porovnávat s údajem získaným cílenou detailní analýzou auditovaných dat, a tedy ani z tohoto srovnání vyvozovat, že došlo ke skokovému nárůstu míry třídění nápojových PET obalů. Ta se v posledních letech pozvolna zvyšuje spolu s růstem třídění všech ostatních plastů bez zásadních výkyvů.

Zdroj: EKO-KOM, a. s.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz