» Tiskové zprávy

Pořádá DYS - Umění a věda na podporu dyslektickým dětem, z.s.

Pořádá DYS - Umění a věda na podporu dyslektickým dětem, z.s.

Místo a čas konání: Vodárenská věž na Letné, Praha 7

8. - 9. září 2019 - Workshopy
od 10:00 do 18:00 hodin

Po dobu konání akce je pro návštěvníky vstup zdarma.


Motto 10. ročníku Dne Dyslexie:
„(Ne)dokonalí - mylujeme svoji dyslexii“

Letošní rok je ve znamení již 10. ročníku Dne Dyslexie, který byl vyhlášen poprvé na světě dne 9.9.2010 v Národní galerii v Praze. Den Dyslexie založila výtvarná umělkyně Alena Kupčíková, která je sama tímto znevýhodněním „obdarována“. Během 10-ti let se k ní připojili další umělci a odborníci. Vznikl také film Dar dyslexie.

Den Dyslexie oslavuje nedokonalost, jiné vnímání, jiné nazírání na svět. Oslavujeme dyslexii jako DAR. Na první dojem se může zdát, že tito lidé jsou neodlišitelní, ale poznáte je podle jejich jiného nazírání na svět, ale například také kvůli chybám v psaní (dysgrafie), čtení (dyslexie), počítaní (dyskalkulie) nebo poznáte jejich hyperaktivitu. Dnes se k tomu připojují i další diagnózy jako je například dysfázie - porucha řeči. Tomuto tématu věnujeme více prostoru na 10. ročníku Dne Dyslexie. Otázkou zůstává, zda by se školství nemělo přizpůsobit dětem než děti škole? Mnoho rodičů již volí jiné druhy vzdělávání, a proto na letošních workshopech otevíráme také téma „dom-školáctví“. Den Dyslexie budou provázet po celé dva dny workshopy s odborníky na tuto problematiku a tak s DYS umělci, kteří s tímto darem pracují. Den Dyslexie se snaží ukázat dyslexii v lepším obraze, ukázat její zvýhodnění ve společnosti a snaží se najít východiska a řešení, ale také pochopení. Den Dyslexie je ojedinělý, slavíme ho jen v České republice, ale během 10 let se na Dni Dyslexie vystřídali účastníci z USA, Německa i Slovenska.

Výtvarná umělkyně MgA. Alena Kupčíková Ph.D., a zároveň zakladatelka Dne Dyslexie říká: 
„Den Dyslexie neexistoval, a když jsem dokončila svůj doktorandský projekt, musela jsem jej někde pokřtít a řekla jsem si, že to udělám na Den Dyslexie. A tak to začalo. Za vše může Multimediální interaktivní testy a slabikář pro děti od 4 let, k možnému odhalení a prevenci počátečních problému pří čtení a psaní. Tento projekt získal ocenění od Činy až po Evropu. Chtěla jsem tímto projektem poukázat, jak vnímají dyslektici svět kolem sebe. Nikdy mě nenapadlo, jakou etapu života otevřu a kolika lidí se to týká. Začal se otevírat uzavřený svět a podařil se problém dys znevýhodnění proměnit v obrovské plus. Najít řešení, mluvit o něm a sdílet tyto poznatky. Každý z nás jsme na workshopech přispěli svou pomocí k uchopení dyslexie. Sami žijeme svůj život, nežijí ho za nás lidé, kteří nám dávají diagnózu. O tom je Den Dyslexie. Moje velké potěšení je, že na Den Dyslexie chodí čím dál víc učitelů a asistentů pedagogů a dalších lidí zapojených do školství a taky, že rodiče pochopili, že je dobré se aktivně zapojit a oni sami musí být v harmonii, protože všichni jsme dokonalí. Šťastný rodič znamená šťastné dítě.“

Den Dyslexie bude provázet mnoho workshopů. Najdeme zde výtvarné umělce, kteří svými úspěchy poukazují, jak jde s dyslexií žít a realizovat své sny.

Téma prostorového vnímání otevře na workshopu sochařka Markéta Korečkovou - jak uchopit slova v prostoru? Můžete zde nalézt i tipy pro začínající dom-školáctví. S malířem Janem Gemrotem budete moci namalovat velkoformátové figury a tím dát prostor originalitě každého z nás. Je možné, aby umělec s dys mohl navrhovat poštovní známku? Tak to si zkusíte s tvůrcem, umělcem Petrem Ptáčkem. Sochařka a malířka Kateřina Novotná otevírá téma našich přání a tužeb. Budete si moc vytvořit svůj kabinet kuriozit, najdeme tam i svoji dyslexii? Jindřich Matěk  - obyčejnou plastelínou, několika šroubky nebo tím co najdete po kapsách, dokáže těm nejmenším otevřít svět písmen. Jsou písmena nebo slova kolem nás ve věcech nebo v prostoru ve kterém žijeme? A mohli byste si tím lépe osvojit jejich tvar? Na to poukáže malířka a sochařka Alena Kupčíková. Tvůrčí dílnu povede i Soňa Mužíková, která vzdělává svoji dceru v mimoškolním zařízení a povede workshop - myšlenkové MAPY v podobě komiksu a zkušenosti s dom - školáctvím. Odborníci nám mohou pomoci pojmenovat naši „jinakost“ potkat se budete moci s Lenkou Krejčovou, ředitelkou a psycholožkou z DYS centra Praha, která bude na Dni Dyslexie vést tzv. poradnu a pohovoří také o nové škole, kterou založili. Poradnu bude vést také Jana Štěpánová, speciální pedagožka, která poukazuje na poruchy učení s motorickým vývojem.  “Neurovývojové poruchy řeči  - Vývojová dysfázie”, s tím vám pomůže klinická logopedka Barbora Richtrová. O psychologii pohybu se dozvíte více se Simonou Egri, které pohyb pomáhá s její dyslexií a proto se zde bude tančit. Jak na angličtinu zážitkem? Překladatelka, tlumočnice a lektorka Alena Krömerová vám to předvede. Stanislava Emmerlingová, speciální pedagog a tvůrkyně pomůcek, otevře poradnu s tématem komplexního přístupu dědičnosti a vlivu prostředí. Michal Zwinger a Renáta Wolfová speciální pedagožka -  spolutvůrci aplikace Včelka, představí aplikaci - osobního trenéra čtení a pomoc při dyslexii. Další pomůckou pro výuku jazyků je program Jazyky bez bariér od Dagmar Rýdlové. Workshop bude provázet několik témat -  logopedie, výuka angličtiny a dalších jazyků. Pozornost a stres v procesu nápravy dyslexie. Workshop se škálu přístrojů k trénování pozornosti a práci se stresem předvede Ludmila Leinweberová, speciální pedagožka, která má mnoho let také s domškoláctvím. Přímo ve věži je sousedská knihovna. Božena Vašíčková, profesionální knihovnice, se kterou si můžete prohlédnout knihy, které se týkají přímo specifických problémů učení. Režisér Jaroslav Černý  již tradičně bude sdílet své DYS dojmy skrze svou kameru a prostřednictvím natáčení dalšího dílu dokumentu Dar Dyslexie..

Velice děkujeme všem účastníkům a organizátorům:

Magistrátu hlavního města Prahy (www.praha.eu), mecenáši Gregorymu Pierrovi Grzegorowskému, Greg Team, GPG Oversize, Pekárna Kabát s.r.o. (www.pekarnakabat.cz),DDM Praha 7 (www.ddmpraha7.cz), Vodárenská věž na Letné (vodarenskavezletna.cz), DYS - Umění a věda na podporu dyslektickým dětem, z.s. (www.dys.cz), jazykovému centru Red languages (www.redlanguages.cz), Pražskému Patriotu (www.prazskypatriot.cz), vydavatelství Portál (www.portal.cz) a dalším. V neposlední řadě děkujeme našim blízkým, kteří nám vždy pomáhají s přípravou a podporují nás.

Základní informace:

Vodárenská věž na Letné
Na Výšinách 1000/1, 170 00 Praha 7
Vchod z ulice Korunovační.
www.vodarenskavezletna.cz

Workshopy:
8. - 9. září 2019 
10:00 - 18:00 hodin
Vstupné/ ZDARMA

Kontakt pro novináře:
Fotografie plakátu, tisková zpráva, fotografie z akce možno stáhnout zde: http://www.dys.cz/download/den_dys_2019.zip
Aktuální informace sledujte na: www.dys.cz 

Pořádáno pod záštitou člena Rady HMP

Za organizátory:


MgA. Alena Kupčíková Ph.D.              Bc. Alena Krömerová
info@dys.cz                                          alena.kromerova@dys.cz
tel: 604 145 011                                   tel: 724 928 427


PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D. pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání.Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz