» Tiskové zprávy

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci vrácení základní slevy na poplatníka pracujícím důchodcům

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci vrácení základní slevy na poplatníka pracujícím důchodcům

Komora daňových poradců ČR přivítala nález Ústavního soudu (Pl. ÚS 31/13 ze dne 10. 7. 2014) ve věci prohlášení protiústavnosti zrušení základní slevy na poplatníka pro pracující důchodce. Už při přípravě a připomínkování novely zákona, která tuto slevu zrušila (zákon č. 500/2012 Sb.), KDP ČR na možnou spornost a rozpornost s ústavními principy této změny upozorňovala (bohužel bezúspěšně).


Podobný návrh se objevil i v případě poslední novely zákona o daních z příjmů, kdy Ministerstvo financí chtělo přistoupit ke zrušení základní slevy na poplatníky v případě uplatňování paušálních výdajů v rozsahu převyšující 50 procent celkového základu daně. Tato připomínka Komory daňových poradců byla nakonec akceptována, což se ve světle posledního rozhodnutí Ústavního soudu ukazuje jako správný postup. Komora rovněž navrhovala, aby zrušení omezení pro pracující důchodce bylo možno použít již pro rok 2014.

Komora dále oceňuje kritický postoj Ústavního soudu k rychlým a nekoncepčním změnám v oblasti daňové legislativy a krátkých legisvakančních lhůt, což v daném případě považoval Ústavní soud taktéž za protiústavní. Komora opakovaně nestabilitu a nepředvídatelnost českého daňového systému a překotné změny, které nejsou dostatečně prodiskutovány a jsou přijímány na poslední chvíli, kritizuje a upozorňuje na to v rámci legislativního procesu, naposledy například v souvislosti s úpravou daňových předpisů navazujících na rekodifikaci soukromého práva na sklonku minulého roku.  

Chceme věřit, že do budoucna dojde v této věci k pozitivnímu posunu a právní normy v oblasti daní nebudou přijímány tímto způsobem.  

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje již 4525 daňových poradců a eviduje 820 společností vykonávající daňové poradenství. KDP ČR loni oslavila 20 let od svého založení.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.

Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu.

Současně C.F.E. vede Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese http://www.cfe-eutax.org/ . Více naleznete prosím na http://www.kdpcr.cz.  

Zdroj: Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 602 00 BrnoCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz