» Tiskové zprávy

Ještě můžete podávat návrhy expozice národního pavilonu Cecoslovacchia na bienále výtvarného umění v Benátkách

Prodloužení termínu předložení návrhu expozice národního pavilonu Cecoslovacchia na 56. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách.

Generální ředitel Národní galerie v Praze oznamuje prodloužení termínu k podání návrhů na prezentaci národního pavilonu Cecoslovacchia na 56. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách, a to do 8. září 2014.


Důvodem této změny je maximální využití potenciálu, který prezentace na prestižním bienále v Benátkách České republice nabízí. Otevřené filozofii této mezinárodní přehlídky současného umění vychází vstříc i změna ve složení hodnotící komise, v níž nově zasednou i renomovaní zahraniční odborníci. Novinkou bude i anonymita členů komise, jak je běžné v zahraničí, a to až do okamžiku vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne do 20. října 2014. Tímto způsobem chce Národní galerie v Praze zajistit standardní a objektivní podmínky pro hodnocení všech přihlášených projektů a vytvořit předpodklady k úspěšné prezentaci česko-slovenského pavilonu na mezinárodní scéně.

 

Stávající technické, prostorové a ekonomické podmínky zůstávají nezměněny.

Místo podání projektů:

Projekty je třeba dodat osobně nejpozději dne 8. září 2014 do podatelny Národní galerie v Praze, Staroměstské náměstí 12, Praha 1 (palác Kinských) v úředních hodinách nebo doporučeně poštou.

V případě návrhu zaslaného poštou nebo doručovací službou je rozhodujícím datem datum odeslání, které je uvedeno na poštovním razítku.

 

K později předaným projektům vyhlašovatel nepřihlíží.

Výzvu k předložení návrhu expozice v plném znění a podrobnější specifikace naleznete
na http://www.ngprague.cz/bienale-vytvarne-2015

 Copyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz