» Tiskové zprávy

POZOR: OMEZENÍ ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽIVNOSTNÍKŮ!

POZOR: OMEZENÍ ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽIVNOSTNÍKŮ!

Úřad pro ochranu osobních údajů informuje všechny, kteří zpracovávají a především zveřejňují osobní údaje fyzických osob podnikajících, získané ze živnostenského rejstříku, že nadále mohou zpracovávat jen údaje, které odpovídají novele živnostenského zákona účinné od 1. ledna 2015. 


Od 1. ledna 2015 není v živnostenském rejstříku veřejně přístupná adresa bydliště či místo pobytu fyzické osoby podnikající. Po uplynutí čtyř let od zániku posledního živnostenského oprávnění pak nejsou v živnostenském rejstříku zveřejňovány žádné osobní údaje dané osoby. Je tedy nezbytné, aby ti, kteří osobní údaje ze živnostenského rejstříku před koncem roku 2014 přebrali, bezodkladně omezili rozsah zpracovávaných, především zveřejňovaných údajů tak, aby odpovídal novele zákona.

Fyzickým osobám, jejichž osobní údaje jsou i nadále zveřejňovány nad tento rámec, Úřad doporučuje, aby kontaktovaly provozovatele internetových stránek se žádostí o jejich odstranění. V případě, že jim nebude vyhověno, se mohou obrátit se stížností na Úřad s doložením své předchozí žádosti.

Tisková zpráva ÚOOÚCopyright © 2024 SPONTIS A-PRIORI
Programming FOLDINA.cz